• 1dost_teknoloji.png
  • ozel_cozumler.jpg
  • yazilim2.jpg
  • yazilim3.jpg
  • yazilim4.png
  • yazilim5.jpg
  • yazilim6.jpg
  • yazilim7.jpg
  • yazilim9.jpg
  • yazlilim10.jpg
  • yazlim8.JPG

 

 

 

  SEKTÖR TİCARET VE SANAYİ ODALARI OTOMASYON SİSTEMİ

 

Sektör oda programımız izmir ticaret odasında bire bir kurumun çalışanları ile etkileşimli olarak geliştirilmiş konusunda emsalsiz bir yazılımdır.

2009 yılında Türkiye bilişim derneği tarafından düzenlenen yarışmada e-hizmetler dalında 1.lik almıştır.

 

 

 

 

 

Sektör oda programı Ticaret ve sanayi odaları iç hizmetlerinin etkin ve kolay takibinin yanı sıra Oda hizmetlerini üyelere internet üzerinden verebilme özelliklerine sahiptir (E-ODA).

Programımız’da raporlamalar Microsoft Office ürünleri ile tam entegre çalışmakta bir çok rapor ve döküman excel ve Word ortamına aktarılabilmektedir.

Sektör oda programının alt yapısında Elektronik imza(e-imza) ,digital arşiv uygulamaları,kimlik paylaşım sistemi entegrasyonu gibi teknolojiler kullanılmaktadır.

Programda son derece gelişmiş kullanıcı bazında yetkilendirme sistemi mevcuttur.Menü bazında yetkilendirmenin yanı sıra form  veri alanları ve buton bazında (ekleme,silme,düzenleme) yetkilendirme yapılabilmekte ve bu yetkilendirme sistemi sayesinde kullanıcıların yaptıkları işlem ve değişiklikler log olarak tutulabilmektedir.

Programımız birbirleri ile tam entegre modüllerden oluşmaktadır bu sayede program formlarında üye oda’da işlem yaptırırken eksik bilgisi,borç bilgisi ve kısıtlayıcı bilgileri kontrol edilmekte ve kullanıcılara uyarı şeklinde verilmektedir.Ayrıca istendiği bazı şartlarda üyenin işlem yapması kısıtlanabilmektedir.(örneğin odaya borcunun bulunması,adres bilgilerini güncellememesi ,iletişim bilgilerinin eksik olması,ihale yasaklı olması vb şartlar )

TİCARET SİCİL MODÜLÜ

                Firmaların tescilli bilgilerinin tutulduğu modülde digital arşiv  entegrasyonu vardır.Digital arşivini tamamlamış oda’da işlemler firmanın fiziksel dosyası çıkmadan elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.Ticaret sicil modülü kimlik paylaşım sistemi ile tam entegre çalışmakta ve firmaların yetkili organlarının kişilerinin tanımlamasında tckimlik numarasından sorgulanarak bilgilerin database’e aktarılması sağlanmaktadır.

Bu modül’de firmanın tanımlı tescil işlemleri,evrak tanzimi ve müzekkere belgeleri düzenlenmesi veritabanı ile ilişkisel olarak yapılabilmektedir.

 

Ticaret sicili digital arşivi kronolojik olarak sınıflanmış ve indekslenmiş olarak ikili protokollerle kurum ve kuruluşların kullanımına web üzerinden açılabilmekte ve bu sayede bir çok yazışma’dan kurumu kurtarabilmektedir.(kullanıma açtığımız kurumlar Adalet bakanlığı,Gelir idaresi müdürlüğü,SGK vb kurumlardır.)

 

Bu modülümüz de ayrıca firmanın yapmış olduğu tescil işlemleri ve almış olduğu belgeler kronolojik olarak kaydedilmekte ve digital arşiv ile entegrasyonu sağlanmaktadır.

ODA SİCİL MODULÜ

                Oda’ya kayıtlı olan firmaların bilgilerinin takip edildiği ve bu üye kayıtlarına istinaden belge verilmesi,listeler oluşturulmasını sağlayan modüldür.Ticaret sicil modülü ile tam entegre çalışmaktadır.Yeni kayıt esnasında ve sonradan firmanın tescilli bilgilerindeki değişikliklerden iki modül arasındaki entegrasyondan dolayı oda sicil çalışanları interaktif olarak bilgilenmektedirler.

Ayrıca üyelerin meslek gruplarının takibi,yıllık aidat’a konu olan derece’lerinin belirlenmesi üyelikleri askıya alınması ve üye istihbarat çalışmalarının takibi bu modülde yapılmaktadır.

Modülde üye firmalar hakkında çok geniş kapsamlı ve parametrik raporlar bulunmakta’dır.Bu şekilde oda üye firmalar hakkında kapsamlı raporlar çekilebilmekte faal üye ,askıdaki üyeler ve meslek gruplarına göre üyeler hakkında anında bilgi sahibi olabilmektedir.

Modül ayrıca veri tabanıyla  etkileşimli yazışma kalıpları ve istihbarat rapor kalıplarına da sahiptir.

 

AİDAT MODÜLÜ

                Üye yıllık ve munzam aidatlarının tahakkuk ettirilmesi ve bunların takibinin yapıldığı modüldür.Taksitlendirme seçeneğinin bulunduğu modülde ayrıca gerek görüldüğünde icra sevk ve takibi işlemleri takip edilebilmektedir.

Gelir idaresinden her yıl döneminde alınan datalar aracılığıyla ticari kazanç matrahlarının sisteme yüklenmesi ve buna bağlı olarak munzam aidatlarının tahakkuku otomatikman yapılabilmektedir.

Aidat modülü dönem dönem gerek kurumun gerekse bağlı olduğu birlik politikaları bazında af olan aidat veya gecikme zamlarını da takip edebilmektedir.

Muhtemel aidat borcundan dolayı askı’ya alınacak firmaların listesi

Aidat borcundan dolayı her yıl başında firmaların toplu olarak askıya alınması ve tahakkuklarının düzenlenmesi

Aidat borcundan dolayı askıdan indirilmesi işlemleri ve tahakkuklarının yeniden düzenlenmesi

Aidat tahakkukları ve borçlu firmalar ile ilgili kapsamlı borç raporları

Aidat bildirim formları

Aidat borçları ve ödeme tarih hatırlatmaları ile ilgili sms’le bildirim programları arasında entegrasyon

Aidat Tahakkuk defterinin düzenlenmesi gibi işlemler sahip olduğu özelliklerden bazılarıdır.

Bunların yanında Aidat ve munzam aidat’lara yönelik çok çeştili ve ayrıntılı raporlamalara da sahiptir.

 

TAHSİLAT MODÜLÜ

Programımız oda üye aidat ,munzam aidat ve ürettiği hizmetler üzerine gelişkin bir tahsilat sistemine sahiptir.

Söz konusu tahsilatları oda veznelerinden,banka şubelerinden ve internet üzerinden sanal pos aracılığıyla yapılmasını takip edebilmektedir.

Ayrıca değerli  evrak satışlarında stok takibi ve seri takibi yapılabilmektedir.

 

 

 

 

 

Tahsilatlar gün sonu muhasebe ile entegre edilerek ilgili mahsup fişleri oluşturulmaktadır.

Oda veznelerinden yapılan tahsilatlarda veznedar hesapları takip edebilmektedir istenilen sayıda veznedar hesabı tanımlanabilmektedir.

Tahsilatlarla ilgili son derece gelişkin tahsilat bordroları çekilebilmektedir.

İnternet tahsilatları,kredi kartı tahsilatları,banka şubelerinden yapılan tahsilatlar ,taksitli tahsilatlar ayrı ayrı listelenebilmektedir.

Üye aidat ve munzam aidat tahsilatları geçmiş yıllar ve bu yıl aidatları şeklinde icmal olarak alınabilmektedir.

Oda vezne ve internet üzerinden sanal pos vasıtasıyla kredi kartı aracılığıyla yapılan tahsilatlarda istenildiği kadar banka ile çalışılabilmektedir.

YÖNETİM KURULU KARARLARI MODÜLÜ

Bu modülde müdürlükler büro notlarını sisteme kaydederek ve büro notu ek’lerini elektronik ortamda ekliyerek sisteme kaydedip elektronik imza ile bir sonraki yetkiliye gönderebilmektedir.Seri imza teknolojisi kullanarak ilgili doküman silsile yolu ile imza yetkililerini dolaşmaktadır.Gerekli imzalara sahip olan büro notu yönetim kurulu gündemine girmektedir.

Bu modülün bir diğer amacı ve özelliğide yönetim kurulu kararlarının tarih sayı ve madde bazında sisteme kaydedilmesi ve gerektiğinde herhangi bir tarihte alınmış yönetim kurulu kararı ve ayrıntılarının sorgulanabilmesidir.

Benzer şekilde aylık olağan meclis kararlarıda sisteme kaydedilip daha sonra sorgulanabilmektedir.

GENEL SEKRETERLİK OLURLARI MODÜLÜ

Genel sekereterlik olurlarının elektronik ortamda takibini sağlayan modüldür.Elektronik imza teknolojisi ile genel sekreter olur talepleri ek dosyaları ile birlikte sisteme kaydedilerek silsile ve seri imzalama sistemi ile ilgili yetkililer silsilesi ile genel sekreter onayına düşmektedir.

 SATIN ALMA MODULÜ

Müdürlüklerin ihtiyaçlarını satın alma müdürlüğünden talep sistemi ve odanın sarf malzemelerinin stok miktarlarının takip edildiği.

Aynı zamanda yeni satın alma süreçlerinin takip edildiği modüldür.

E-ODA HİZMETLERİ

Üye Aidat Borç Sorgulama ve Ödeme Servisi: Aidatların sorgulanıp internet üzerinden tahsilatını sağlayan hizmetdir.

             

Üye veri tabanında çeşitli kriterlere göre firma sorguları hizmeti.

 

E-İmza Hizmetleri: Oda Sicil Sureti Belgesini ve Oda Sicil İhale Belgesini e-imzalı olarak verebilirsiniz. 

  

 

 

Ticaret Sicil Memurluğu’nun sorgulanabilir arşivi

  

Odanın Değerli Evrak ve Hizmetlerini online olarak alarak internet üzerinden talep alım yöntemiyle hizmet ve evrak satışı. 

     

Oda fuar teşviklerine online olarak başvuru

    

           Ticaret Unvan Sorgu ve Başvuru: Ticaret unvanı seçimi için gerekli esaslar, unvan sorgulaması ve başvurusu için kullanabilirsiniz.

    

 

 

 

 REFERANSLAR : İZMİR TİCARET ODASI   

                         WWW.IZTO.ORG.TR